© 2017 Bilgi Gezegeni - Tüm Hakları Saklıdır.

Bilginin Gezegeni

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Faydaları ve Zararları
  4. »
  5. Rüyada Ölmüş Birini Görmek Bize Neyi İşaret Eder?

Rüyada Ölmüş Birini Görmek Bize Neyi İşaret Eder?

Bilgin Bilgin - - 16 dk okuma süresi
719 0
Rüyada-Ölmüş-Birini-Görmek

Rüyada ölmek farklı yorumlara gelmektedir. Rüyada ölüm dinde eksik olduğuna ibadetlerini tam yapmadığına inanç konusunda sıkıntı yaşadığına işaret etmekte. Dünya hayatında ise taşınmaya başka bir şehre yada ülkeye göç etmeye delalet eder. Ayrıca kişinin evleneceğine, rahata kavuşacağına, fakirse zenginleşeceğine, zenginse fakirleşeceğine, yüksek mertebelere ereceğine de delalet eder.

Kişinin Rüyasında Öldüğünü Görmesi

Rüyasında kişinin öldüğünü görmesi sevinç ve insanların imreneceği bir durumu gösterir. Sıkıntı, dert ve korku içinde olan birisinin öldüğünü görmesi korkusundan emin olmasına, rahatlamasına işaret eder.Rüyada öldüğünü ama defnedilmediğini gören kişi büyük mertebelere ulaşır. Eğer defnedildiğini görürse bu kişinin dünyadan bir beklentisinin kalmadığını ve tövbe etmeden öleceğine işarettir. Öldüğü halde dirildiğini görürse bu kişinin tövbe edeceğine işaret.

Rüyada Öldüğü Halde Dirildiğini Görmek

Rüyada öldüğü halde dirildiğini gören kişi yoksulsa zenginleşir, günahlarına karşılık tövbe eder, yolcuysa yada uzak bir yerdeyse memleketine kavuşur. Kişinin yeni başlangıçlar yapacağına ve güzel kazançlar elde edeceğine işarettir.

Rüyada Ölünün Arkasından Ağlamak

Rüyada ölünün arkasından ağlamak sevince ve mutluluğa işaret eder. Ölünün üzerinde bağırarak yada sesli ağlamak birilerinden nasihat alacağına ve halini düzelteceğine delalettir. Ölünün arkasından para karşılığında ağladığını gören çirkin bir iş yapar, büyük bir günah işler.

Rüyada Ölmüş Birinin Ölmediğini Söylemesi

Rüyasında ölmüş birinin diliyle ölmediğini söylemesi o kişinin şehit olduğuna delalet eder. Ayrıca bu kişinin geride sadaka-i cariye bıraktığının ve bunun sevaplarıyla güzel amellerinin arttığına da işaret eder.

Rüyada Ölüyü Sırtlamak – Taşımak

Rüyasında ölü birisini sırtına aldığını gören, inançsız bir insanın yükünü yüklendiğine işaret eder. Ayrıca alışılmış bir şeklin dışında taşıması ise haram mala, haram kazanca delalettir. Ölüyü uygun bir şekilde (omuzda)taşıdığını gören ise milletine vatanına, dinine hizmet eder.

Ölmüş Bir Kişinin Bir Şeyleri Haber Vermesi

Rüyasında ölmüş bir kişinin, kendisine yada halka bir şeyler haber verdiğini görmek, bu söylenenlerin birebir gerçekleşeceğine delalettir. Yalnız geçmiş hakkında bir şeyler söylüyorsa bu rüyaya itibar edilmeye bilir. Ama belkide görünenin arkasında başka bir gerçek vardır. Kişi isterse bunu araştıra bilir.

Ölen Birisini Güzel Bir Halde Görmek

Rüyasında ölüyü güzel elbiseler içinde yada yeşil, beyaz gibi renkler içinde görmek ölen kişinin kabrinin iyi olduğuna, ona iyi muamele edildiğine işarettir. Sağlıklı ve iyi bir durumda görmekte yine aynı şekilde bu şahsın ahiret hayatının güzel olduğuna delalet eder.

Ölen Bir Kişiyi Kötü Bir Durumda Görmek

Rüyasında ölen bir kişiyi siyah kırmızı yada çirkin elbiseler içinde görmek, sıkıntılı yada kederli görmek bu kişinin azap çektiğine, kabir hayatının sıkıntılı olduğuna, kendisine kötü muamele edildiğine delalettir. Bu kişi için bol bol dua edilmeli, mümkünse hayır hasenat yapılmalıdı

Rüyasında Ölü Bir Kişinin Arkasından Gitmek

Rüyasında ölü bir kimsenin arkasından gittiğini gören kişi onun mesleğini, anlayışını, düşüncelerini, işini devam ettirir. Takip ettiği ileri gelen bir insansa kendisinin de mevkisi yükselir. Takip ettiği insan hor görülen halk tarafından sevilmeyen bir insansa maalesef kendisi de onun gibi olacaktır. Rüya sahibinin bu konuda dikkatli olması gerekir.

Makam Sahibi İnsanların Öldüğünü Görmek

Rüyasında devlete hizmet etmiş yada etmekte olan birilerin öldüğünü görmek o milletin sıkıntılar yaşayacağına, ülkede kaosun ayaklanmaların çıkacağına, halkın bir birine gireceğine delalet eder. Ayrıca bu rüya, kişi için ev halkının sıkıntı yaşayacağına, maddi yönden zarara uğrayacaklarına ve işini kaybedeceği anlamına gelir.

Rüyada Evlatlarını veya Kardeşlerini Ölmüş Olarak Görmek

Rüyasında oğlunu yad oğullarını ölmüş olarak görmek, kişinin düşmanlarından, ona düzenlenmiş tuzaklardan kurtulacağına işaret eder. Kız çocuğunu ya da çocuklarını ölmüş olarak görmek, kişinin içine düşeceği bir ümitsizliğe, darlığa işaret eder. Kardeşlerini ölmüş olarak görmek ise rüya sahibinin içinde bulunduğu darlıktan, gamdan, kederden kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Ölmüş Anne ve Babayı Görmek

Rüyada ölmüş anne ve babayı görmek, rüya sahibi için mutluluk ve hayırdır. Rüya sahibi anne ve babasını güzel bir şekilde görüyorsa kabir hayatlarının güzel olduğuna, kötü bir şekilde görüyorsa üzgün ya da kederli buda onların kabir hayatında kötü muamele gördüklerine delalettir. Böyle bir durumda kişi hemen anne ve babası için dua etsin hayrı ve hasenat yapsın. Ölmüş anne ve babadan bir şeyler almak kişi için bir hayırdır. Malı bereketlenecek, ömrü uzayacak, sıkıntıları bitecektir. Ölmüş anne baba bir şeyler alırsa yada yerse rüya sahibinin zarara uğrayacağına başına bir dert geleceğine delalet eder.

Ölünün Bir Şeyler Yediğini ya da İçtiğini Görmek

Kişi rüyasında bir ölünün bir şeyler yediğini ve içtiğini görüyorsa rüya sahibi ve onun aile efradının bir takım sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Ölen kişinin bir şeyler yemesi ve içmesi hatta alması, bir takım şeyleri yanında götürmesi pek hayırlı değildir. Kişinin başına bir musibetin geleceğine, kaza geçireceğine, maddi hasara uğrayacağına, ummadığı yerden para kaybedeceğine işaret eder.

Ölen Birisini Dirilttiğini Görmek

Rüyada ölen birisini dirilttiğini gören insanlara faydalı birtakım çalışmalar yapar. Bazı insanlara hidayet kaynaklığı yapar. İnançlarını ve imanlarını güzelleştirir. Ayrıca kişinin başına büyük ve güzel bir takım hayırlar gelir.

Ölmüş Bir İnsanın Tekrar Öldüğünü Görmek

Rüyada ölmüş bir insanın tekrar öldüğünü görmek o kişinin yaşıtı yada dengi bir kişinin daha vefat edeceğine işarettir. Ayrıca kişinin tövbesinin tekrarlanması gerektiğine aynı hataları tekrar tekrar işlediğine delalettir.

Ölen Birisinin Bir Şeyler Verdiğini Görmek

Rüyasında ölen bir kişinin, bir şeyler dağıttığını yada verdiğini gören, ummadığı yerlerden hayır görür. Beklenmedik sürprizler gerçekleşir. Malı bereketlenir, girdiği bir sınavdan yüksek not alır yada istediği şekilde bir yerlere yerleşir, rızıkları bollaşır.

Bir Ölüyü Öptüğünü ya da Öpüldüğünü Görmek

Rüyasında tanıdık bir ölüyü öptüğünü yada ölünün kendisini öptüğünü görmek, ölen kişinin malından, mirasından, ilminden faydalanacağına işaret eder. Tanımadık bir ölüyü öpmek ise beklenmedik yerlerden dünyalık elde edeceğine işarettir. Ayrıca ölen kişiye karşı beslenilen sevginin de bir göstergesidir. Ölen kişinin rüya sahibinden razı olduğuna da delalet eder.

Bir Ölünün Birilerini Dövdüğünü Görmek

Rüyasında ölen bir kişinin birilerini dövdüğünü görmek o kişinin dinen uygun olmayan, Allah’ın yasak kıldığı bazı eylemleri yaptığının bir göstergesidir. Ayrıca ölen kişinin arkasından haksız yere gıybetini yaptığına veya iftira attığına da delalet eder.

Rüyada Ölen Birisinin Üstüne Doğru Namaz Kılmak

Rüyada bir ölünün üstüne doğru namaz kıldığını gören yanlış bir davranışta bulunmuş demektir. Dinde olmayan, batıl ve hurafelere kapıldığına ve bundan dolayı günaha girdiğine işaret eder. Bu kişinin davranışlarını gözden geçirmesi yaptığı davranışları sorgulaması daha doğrudur. Ayrıca bu kişinin bazı insanlara gereğinden fazla değer verdiğine, hatta onları gözünde haşa tanrı gibi gördüğüne de delalet eder. Büyük bir sapıklık içindedir.

Rüyada Ölmüş Anneanne – Babaanne Görmek

Rüyasında ölmüş ninelerinden birini görmek kişi için mutluluk ve sevince işarettir. Onların durumunu ise hal ve tavırlarından, giyinişlerinden anlayabilirsiniz. Size karşı mutlu ve sevecen bir tavırları varsa demek ki onlara karşı evlatlık vazifenizi yapıyorsunuz demektir. Mutsuz ve sıkıntılı ise sizlerden bir takım dualar hayır hasenatlar bekliyor demektir. Onlara sarılmak onları öpmek kişiye gelecek olan dünyalık kazanca delalettir.

Rüyada Ölmüş Dedesini Görmek

Rüyada dedesini gören kişi hayra ulaşır. Dedesinden bir şeyler aldığını görenin eline para geçer, kazancı artar, borcunu öder, şifa bulur, sınavlarında başarılı olur. Dedesini öpüp sarılıyor sa yine kişi için mutluluk ve sevince işaret eder. Dedenizin giyiminden görünüşünden halini anlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde giyinmişse durumu iyiyse, kabir hayatında güzel muamele görüyor demektir. Şayet kötü bir şekilde rüyanıza girmişse o zamanda yaptığı bazı hataların karşılığını ödüyor demektir. Sizden bol bol dua istiyor olabilir. Onun için sadaka dağıtın bazı kurum ve kuruluşlara hayırlar verin.

Rüyada Ölmüş Birini Canlı Görmek ve Onunla Konuşmak

Rüyada ölmüş birisini canlı görmek, uzaklardan bir misafirin geleceğine veyahut hayırlı bir haberin geleceğine, beklenmedik yerden bir hayrın ansızın geleceğine ve kişileri mutlu edeceğine sıkıntılarının geçeceğine işarettir. Ayrıca bu rüya evlatla da yorumlanır. Ona sarılmak, kucaklamak ise rüya sahibi için dünyalığa işarettir. Ölen kişi ile konuşmak rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağına rahatlayacağına, dert ve kederden uzaklaşacağına işarettir.

Rüyada Kendisini Öldürdüğünü Görmek

Rüyasında kendisini öldürdüğünü gören büyük bir tövbe eder. Bir daha harama yanaşmaz. Nefsini öldürmek gibidir. Artık dünya hayatına gereğinden fazla değer vermez. Dini boyutta yeni başlangıçlar yapar. Gönlü huzur ve mutlulukla dolar. İnsanların saygı duyduğu bir kişi haline gelir.

Rüyada Birisini Boğazlayarak Öldürmek

Rüyada birilerini boğazlayarak öldürmek o kişinin zulmettiğine, zalim bir kişi olduğuna işaret eder. Boğazlamanın dışında başka bir yolla öldürmek ise kişinin mal ve servet kazanacağına delalet eder.

Rüyada Çocuğunu Öldürdüğünü Görmek

Rüyada çocuğunu öldürmek kişinin hanesine girecek olan rızka işarettir. Malı değer kazanır, parası bereketlenir, ailesinin maddi yönden hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hatta aile için yeni bir evladın da habercisidir.

Rüyada Birini Öldürmek

Rüyada birisini öldürdüğünü gören büyük bir günah işlemiş olur. Allah bu eylemi haksız yere kesinlikle haram kılmıştır. Bir insanı öldürmek insanlığı öldürmekle eşdeğer tutulmuştur. Ayrıca Hz. Musa’nın öldürdüğü kişiye binaen “Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık”(Taha suresi. Ayet:40) ayeti kişinin içinde bulunduğu dert ve sıkıntılardan kurtulacağına da işaret ediyor.

Rüyada Birini Ölüm Döşeğinde Görmek

Rüyada bir kişiyi ölüm döşeğinde görmek bu kişi için yeni başlangıçların olduğuna, hayırlı ve güzel günlerin beklediğine, dertlerinden kurtulacağına işaret eder. Tanıdık birisini ölüm döşeğinde görmek, o kişinin sevineceği ve huzurlu olacağına bundan dolayı da rüya sahibinin huzur bulacağına işaret eder.

Rüyada Öldürüldüğünü Görmek

Rüyada kişi öldürüldüğün görüyorsa bir çok hayra ulaşacağına işaret olup uzun bir öre sahip olacağı şekilde yorumlanır. Ayrıca dost ve akrabalarından mal ve para kazanacağına da delalet eder. Kendisini öldüreni bilmiyorsa tanımadığı kimselerden hayır görecek, ummadığı yerlerden kazanç sağlayacaktır.

Rüyada Ölmüş Birini Gülerken Görmek

Rüyasında ölmüş birisini mutlu, gülerken görmek o kişinin durumunun iyi olduğuna ve kabir hayatının güzel olduğuna işaret eder. Ölen kişinin rüya sahibine gülümsemesi, ölen kişinin ondan razı olduğuna, dualarında ve hayırların da kendisini unutmadığını gösterir.

Rüyada Ölmüş Birini Genç Görmek

Rüyada ölen bir kişinin daha genç gözükmesi onun halinin iyi olduğuna işaret eder. Ayrıca geride kalan ailesinden ve dostlarından dua aldığına, kendisi için mağfiret dilediklerine işarettir. Ölen kişinin sadaka-i cariyesi yani arkada bıraktığı şeyler, bu kişi için devamlı bir sevap işlendiğine delalet eder.

Rüyada Ölmüş Birini Hasta Görmek

Rüyasında ölmüş bir kişinin hasta olduğunu görmek, bu kişinin dini boyutta yapmadığı bazı emirlerin olduğuna ve bundan dolayı kabirde sıkıntı çektiğine işaret eder. Ayrıca bu kişi geride bıraktığı evlatlarından dost ve arkadaşlarından dua beklediğine de delalettir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir